O nas
Usługi
Oferta
Poszukujemy
Dojazd
Kontakt
Przedsiębiorstwo Handlowe "Karpinex"
Surowce chemiczne i odczynniki
O nas
Usługi
Lista produktów
Newsletter
Kontakt
Dojazd
Racjonalizacja stanów magazynowych

Od kilku dekad ogromne znaczenie ma planowanie i racjonalne gospodarowanie stanem zapasów. Praktyka biznesowa i zdrowy rozsądek podpowiadają, że nadmiernie wypełnione magazyny mogą być dla przedsiębiorstwa równie groźne, jak brak niezbędnych surowców. Dlatego większośc firm stara się utrzymywać zapasy na minimalnym poziomie zapewniającym ciągłość produkcji.

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje jednak, że mimo wzmożonych wysiłków, wiele przedsiębiorstw często jest zmuszona magazynować lub utylizować substancje chemiczne, które nie są potrzebne lub nie mogą być dłużej stosowane do produkcji. Najczęściej jest to spowodowane zmianmi w wielkości produkcji (np. wywołanymi przez gorszą koniunkturę na rynku), zakończeniem wytwarzania jednego z produktów, zamknięciem lub przeniesieniem zakładu produkcyjnego, ale również źle zaplanowanymi zakupami.

Dlaczego trzeba i w jaki sposób można sobie z tym radzić?

Utrzymywanie zbędnych zapasów oznacza przede wszystkim ponoszenie nadmiernych kosztów. Są one związane głównie z:

 • zamrożeniem środków pieniężnych, które mogłyby zostać wykorzystane do wytworzenia dodatkowego przychodu
 • magazynowaniem (personel, amortyzacja budynków, energia, ochrona, czynsze)
 • przeładunkiem i przemieszczaniem zapasów
 • ubezpieczeniami, podatkami od nieruchomości
 • zużyciem, ubytkami i starzeniem się zapasów
Oczywiście wszystkie tego typu koszty i tak muszą być ponoszone. Jednak gdy generują je środki obrotowe, które są "nieprodukcyjne", efektem jest niepotrzebna strata.

Ponadto przedsiębiorstwa magazynujące zbędne substancje chemiczne, nawet kiedy chcą się ich pozbyć, ponoszą dodatkowe koszty, które bardzo często nie są uświadamiane.
Przede wszystkim, zadanie jest zwykle zlecane pracownikom działu zaopatrzenia. Nie zawsze jest to zadanie proste, ponieważ trudno oczekiwać znajomości wszystkich zastosowań posiadanych związków. Ponadto odrywa ich to od podstawowych obowiązków - zamiast planować odpowiedni poziom zapasów w porozumieniu z działem produkcji i marketingu, zmuszeni są poszukiwać klientów na zbędne substancje. Paradoksalnie może to doprowadzić do cyklicznego powtarzania się tej samej sytuacji.

Rozwiązaniem może być zlecenie tego zadania nam. Wieloletnie doświadczenie i kontakty w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych pozwalają na skuteczne likwidowanie nadmiernych stanów i zbędnych zapasów. Proponujemy różne sposoby działania, elastycznie dopasowane do oczekiwanych efektów i potrzeb zgłaszanych przez Klienta. Co ważniejsze, koszty związane z naszymi usługami nie są wyskoie, a czasami nie występują w ogóle.

Jak to działa?

Racjonalizacja stanów magazynowych może przebiegać w różnych wariantach, które zależą od spodziewanych rezultatów oraz rodzaju substancji. Jednak typowy proces składa się z następujących etapów:

 • przesłanie listy zbędnych substancji w celu wstępnej weryfikacji
 • po wstępnej ocenie, określenie które związki mogą podlegać odsprzedaży, a które należy poddać likwidacji
 • oszacowanie przybliżonych kosztów likwidacji i ewentualnie wskazanie odpowiedniej firmy
 • przeprowadzenie oględzin produktów wstępnie wybranych do sprzedaży - ocena warunków przechowywania, stanu opakowań i samych substancji
 • przedstawienie oferty odkupu
 • jeśli oferta zostanie uzgodniona i zatwierdzona, odbieramy towar i dokonujemy płatności
 • gdy celem jest maksymalizacja przychodu, a czas nie stanowi ważnego kryterium, możemy szukać kupców w imieniu Klienta, pobierając uzgodnioną prowizję w przypadku sukcesu

Poniżej można zobaczyć uproszczoną graficzną prezentację przebiegu procesu.

Jak zacząć?

Możesz do nas zadzwonić lub odrazu przesłać listę zbędnych substancji oraz swoje dane kontaktowe. W drugim przypadku im więcej informacji, tym lepiej. Idealny zestaw powinien zawierać nazwę związku chemicznego, ilość, opakowanie, datę produkcji lub przydatności oraz producenta (kraj pochodzenia). Jeśli nie wszystkie dane będą kompletne, też sobie poradzimy.


11111111111111111111000011111111101000001111000010001000101000001111000011001100110011001010101011000000100010001000100010000000

Sprawdź naszą ofertę
aceton
acetonitryl
acetyloaceton
adypinian dwuoktylu
aldehyd p-dwumetyloaminobenzoesowy
alizaryna czerwona (czerwień alizarynowa)
alkohol benzylowy
alkohol butylowy
alkohol etylowy
alkohol furfurylowy
alkohol izoamylowy
alkohol izobutylowy
alkohol izopropylowy
alkohol n-amylowy
alkohol n-propylowy
alkohol poliwinylowy
alkohol stearynowy
aminoantypiryna
amoniak r-r 25%
amonu azotan
amonu benzoesan
amonu bromek
amonu chlorek
amonu cytrynian
amonu dwuchromian
amonu fosforan (mono)
amonu fosforan kw.
amonu jodek
amonu molibdenian
amonu mrówczan
amonu nadsiarczan
amonu octan
amonu rodanek
amonu siarczan
amonu węglan kw.
amonu wolframian
amonu żelaza (II) siarczan
amonu żelaza (III) siarczan
amylu octan
antracen
antymon
antymonu potasu winian
antymonu trójtlenek
askorbinowy kwas
aspartam
balsam kanadyjski
baru azotan
baru chlorek
baru chromian
baru octan
baru selenin
baru siarczan
baru węglan
baru wodorotlenek
barwnik Giemzy
benzen
benzotriazol
benzyna apteczna
benzyna ekstrakcyjna
bezwodnik chromowy
bizmut metal.
bizmutu azotan zas.
bizmutu cytrynian
bizmutu tlenek
boru węglik
brom
bromoanilina
butylu octan
błękit anilinowy
błękit bromofenolowy
błękit bromotymolowy
błękit May-Grunwalda
błękit metylenowy
błękit metylowy
błękit tymolowy
błękit żelazowy
cerezyna
ceru tlenek
chloramina
chlorobenzen
chloroform
chloroparafina
choliny chlorki
chromal
chromu potasu siarczan
chromu siarczan
chromu tlenek zielony
cykloheksan
cykloheksanol
cykloheksanon
cykloheksyloamina
cyna
cynk
cynku azotan
cynku chlorek bezw.
cynku octan
cynku siarczan uw.
cynku stearynian
cynku tlenek
cyny siarczan
cyny tlenek
cyrkonu krzemian
cyrkonu tlenek
cyrkonu tlenochlorek
czerń eriochromowa T
czerwień fenolowa
czerwień krezolowa
czerwień metylowa
czerwień oboj.
czterochloroetylen
dioksan
ditizon
dodecylosiarczan
dwuamonowy fosforan
dwuamonowy szczawian
dwubutylu ftalan
dwuchlorometan
dwufenyloguanidyna
dwufenylokarbazon
dwumetyloformamid
dwumetyloglioksym
dwumetylosulfotlenek
dwupirydyl
elektrokorund
eozyna żółta
eter dwuetylowy
eter naftowy 40/60
etylometyloketon
etylu octan
fenantrolina
fenidon
fenol
fenoloftaleina
fiolet gencjanowy
fiolet krystaliczny
fiolet metylowy
floroglucyna
fluoresceina
formalina
fosfor
fosforu pięciotlenek
ftalan dwubutylu
fuksyna kw.
fuksyna nowa
fuksyna zas.
glejta ołowiowa
gliceryna bezw.
glikol 1-propylenowy
glikol dwuetylenowy
glikol monoetylenowy
glin metal.
glinowo-potasowy siarczan
glinu azotan
glinu chlorowodorotlenek
glinu siarczan
glinu stearynian
glinu tlenek
glinu wodorotlenek
glukoza bezw.
guma guar
heksan
hematoksylina
heptan
hydrazyny siarczan
hydrochinon
hydroksylaminy chlorowodorek
hydroksyloaminy siarczan
indygokarmin
izoamylu octan
izobutylometyloketon
izookta
jod
kadmu azotan
kadmu chlorek
kadmu siarczan
kadmu siarczek
kadmu tlenek
kadmu węglan
kalafonia
kalces
kamfora
kaolin
karagen
kobaltu azotan
kobaltu chlorek
kobaltu fosforan
kobaltu octan
kobaltu siarczan
kobaltu szczawian
kobaltu tlenek
kobaltu węglan
kobaltu wodorotlenek
koncentraty barwne do tworzyw
kriolit syntetyczny
ksylen
kwas 12-hydroksystearynowy
kwas 5-sulfosalicylowy
kwas acetylosalicylowy
kwas adypinowy
kwas amidosulfonowy
kwas aminooctowy (glicyna)
kwas azotowy
kwas benzoesowy
kwas borowy
kwas chlorooctowy
kwas cyjanurowy
kwas cytrynowy
kwas DL-asparaginowy
kwas fosforomolibdenowy
kwas fosforowolframowy
kwas fumarowy
kwas galusowy
kwas giberelinowy
kwas izocyjanurowy
kwas jabłkowy
kwas karminowy
kwas mlekowy
kwas molibdenowy
kwas mrówkowy
kwas nadchlorowy
kwas octowy
kwas ortofosforowy
kwas salicylowy
kwas sebacynowy
kwas siarkowy
kwas solny
kwas stearynowy
kwas sulfanilowy
kwas szczawiowy
kwas trójchlorocyjanurowy
kwas trójchlorooctowy
kwas wersenowy
kwas winowy
kwas wolframowy
lakmus
laktoza
laurosept 25%
lecytyna sojowa
litopon
litu chlorek
litu octan
litu siarczan
litu węglan
litu wodorotlenek
lizyna
lizyny chlorowodorek
magnez metal.
magnezu azotan
magnezu chlorek
magnezu siarczan
magnezu stearynian
magnezu tlenek
magnezu węglan
mangalox
manganu chlorek
manganu dwutlenek
manganu octan
manganu siarczan
manganu tlenek
manganu węglan
melamina
mentol
metale - różne
metionina
metol
metylenu chlorek (dichlorometan)
metyloetyloketon
miedzi (I) chlorek
miedzi (I) tlenek (czerwony)
miedzi (II) chlorek
miedzi (II) tlenek (czarny)
miedzi azotan
miedzi siarczan
miedź metal.
mika
minia ołowiana
mocznik
molibdenu tlenek
mureksyd
naftol
naftol
naftylo etyleno dwuaminy 2HCl
neodymu tlenek
nigrozyna
niklu azotan
niklu chlorek
niklu octan
niklu siarczan
niklu tlenek
niklu węglan zas.
niklu wodorotlenek
ninhydryna
nitrobenzen
nitron
odczynnik Nesslera
oleina
olej rycynowy
olejek cedrowy
olejek imersyjny do mikroskopii
oranż G
oranż metylowy
ołów metal.
ołowiu (II) azotan
ołowiu (II) chromian
ołowiu (II) octan r-r 25%
ołowiu (II) siarczek
ołowiu (II) tlenek
p-dwuchlorobenzen
paraformaldehyd
pigmenty kadmowe, żelazowe, organiczne
pirogallol
pirydyna
potas metal.
potasu azotan
potasu bromek
potasu bromian
potasu chloran
potasu chlorek
potasu chromian
potasu cytrynian
potasu dwuchromian
potasu fosforan I zas. bezw.
potasu fosforan II zas. bezw.
potasu jodan
potasu jodek
potasu L-acetyloasparaginian
potasu metanadjodan
potasu molibdenian
potasu nadmanganian
potasu nadsiarczan
potasu rodanek
potasu siarczan bezw.
potasu siarczan kw.
potasu sodu winian
potasu sorbinian
potasu węglan bezw.
potasu węglan uw.
potasu wersenian
potasu wodorotlenek
potasu wodorowinian
potasu żelazicyjanek
potasu żelazocjanek
pumeks proszek
rezorcyna
rodamina
rtęci azotan
rtęci chlorek
rtęci jodek
rtęci siarczan
rtęci tlenek
ryboflawina
rycynowy olej
sacharoza
safranina
sebacynian dwuoktylu
siarka sublimowana
sita molekularne
skrobia rozpuszczalna
sód metal.
sodu antymonian
sodu askorbinian
sodu azotan
sodu azotyn
sodu azydek
sodu benzoesan
sodu bromek
sodu chlorek
sodu cynian
sodu cytrynian
sodu czteroboran
sodu dwuchloroizocyjanuran
sodu dwuchromian
sodu fluorek
sodu fluorokrzemian
sodu fosforan (trójfosforan)
sodu fosforan I zas.
sodu fosforan II zas.
sodu fosforan III zas.
sodu glutaminian
sodu heksametafosforan
sodu izoaskorbinian
sodu jodan
sodu laurylosiarczan
sodu metakrzemian
sodu metanadjodan
sodu metawanadan
sodu molibdenian
sodu monochlorooctan
sodu mrówczan
sodu nadboran
sodu nadsiarczan
sodu nitroprusydek
sodu octan bezw.
sodu octan uw.
sodu pirofosforan
sodu pirolidynodwutiokarbaminian
sodu pirosiarczyn
sodu podfosforyn
sodu propionian
sodu rodanek
sodu salicylan
sodu selenin
sodu siarczan
sodu siarczek
sodu siarczyn
sodu szczawian bezw.
sodu tiosiarczan
sodu weglan bezw.
sodu węglan kw.
sodu wersenian
sodu wodorotlenek
sodu wolframian
sodu żelaza wersenian
sorbitol (sorbit)
spands
srebra azotan
srebra chlorek
srebra cyjanek
srebra siarczan
stearyna
stop Dewarda
stop wapniowo-magnezowy
stop Wooda
strontu azotan
strontu chromian
strontu węglan
strontu wodorotlenek
sudan
szkło wodne sodowe
talk
tanina
tetrahydrofuran
tioacetamid
tiofluoresceina
tiomocznik
tixosil (antyzbrylacz)
tolidyny HCl
toluen
treonina
tris
trójchloroetylen
trójetanoloamina
trójfenylotetrazoliowy chlorek
tymol
tymoloftaleina
tytanu dwutlenek
ultramaryna
urotropina
wanilina
wapnia bromolaktobionian
wapnia chlorek bezw.
wapnia chlorek uw.
wapnia cytrynian
wapnia fosforan
wapnia jodan
wapnia krzemian (wolastonit)
wapnia mleczan
wapnia mrówczan
wapnia octan
wapnia stearynian
wapnia tlenek
wapnia węglan
wapnia wodorofosforan
wapnia wodorotlenek
węgiel aktywny
węgla czterochlorek
węgla dwusiarczek
węglik krzemu
witamina C
wodoru nadtlenek
wosk
zieleń brylantowa
zieleń malachitowa
zieleń naftolowa "B"
zieleń świetlna
żel krzemionkowy
żel z indykatorem
żelaza (II) chlorek
żelaza (II) siarczan
żelaza (III) azotan
żelaza (III) chlorek
żelaza (III) szczawian
żelaza (III) tlenek
żelazo metal.
żelazowa czerń, czerwień, żółcień
żółcień alizarynowa
żółcień cynkowa
żółcień tytanowa
O nas
Usługi
Oferta
Poszukujemy
Dojazd
Kontakt